Woonvormen

Zelfstandige appartementen met voorzieningen dichtbij

Wilt u zelfstandig blijven wonen, terwijl u minder makkelijk uw huis kunt onderhouden? Of heeft u behoefte aan een gelijkvloerse woning omdat u minder mobiel bent geworden? Misschien woont u graag alvast dicht bij voorzieningen, omdat u in de toekomst wellicht wat extra hulp nodig heeft? Dan kunt u een aanleunwoning huren bij MVGM.

Dit complex met tweeënveertig zelfstandige huurappartementen, is verbonden met het hoofdgebouw van Vredenoord via een interne brug op de 1e etage.

U kunt in Intermezzo gebruik maken van de voorzieningen en diensten van Vredenoord zoals:

Warme maaltijd, kapper en welzijnsactiviteiten.

Wonen met Wlz-zorg (Wet langdurige zorg)

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor wonen met Wlz zorg, dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij beoordelen of u recht heeft op deze verzekerde zorg. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor Wlz zorg. Er zijn echter strengere eisen om voor deze zorg in aanmerking te komen. Onze Zorgconsulent kan u informeren over de aanvraag van deze zorg.

Klik hier voor de brochure “Uw zorg in een Wlz-instelling”.

In Vredenoord bieden wij wonen, welzijn en zorg aan cliënten met een zorgprofiel ZZP 5 en 6. Voor echtparen geldt dat beiden een indicatie nodig hebben om in aanmerking te komen voor wonen met Wlz zorg. Er is een beperkte mogelijkheid voor een echtpaar om in Vredenoord te wonen wanneer maar 1 van de partners een indicatie heeft.

U heeft een eigen appartement dat u naar uw persoonlijke smaak kunt inrichten en u woont in een beschutte woonomgeving. In Vredenoord is er een appartement voor 1 persoon en een appartement voor echtparen. Medewerkers staan 24 uur voor u klaar om zorg en ondersteuning te bieden. Samen met u wordt gekeken, wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat samen het beste kunnen doen. De vragen kunnen variëren van zorg tot professionele verpleging. De indicatie geldt hierbij als uitgangspunt.

Wonen en dementie

Als uw geliefde een vorm van dementie krijgt, wilt u graag thuis voor hem of haar zorgen. Vaak is het zelf zorgen voor iemand met dementie zwaar. Vredenoord heeft daarom woonvormen voor mensen met dementie.

Mensen met dementie, die niet meer alleen of zelfstandig kunnen wonen, kunnen beschut wonen in Vredenoord. Zij krijgen passende begeleiding en kunnen gebruik maken van alle voorzieningen. Zij krijgen begeleiding en verzorging die is afgestemd op hun individuele behoefte en kunnen zij deelnemen aan activiteiten die aansluiten op hun specifieke wensen.

Huiselijkheid staat centraal. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes met een keuken; er wordt samen gegeten. Daarnaast hebben de bewoners een eigen appartement.

De wensen en gewoontes van de bewoner staan centraal. Een vast team van medewerkers heeft daarbij een ondersteunende en begeleidende rol. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig.

Onze afdeling de Parelhof is bestemd voor mensen met een psychogeriatrische aandoening.  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft na onderzoek vastgesteld dat men niet meer zelfstandig kan wonen en dat opname op een veilige afdeling nodig is. Daarvoor is een zogenoemde WZD-verklaring nodig. De afdeling is ter bescherming van de cliënten gesloten. Dat betekent dat men alleen met een in te toetsen code bij de deuren de afdeling kan verlaten.

Iedere client heeft een eigen kamer, douche en toilet. Het personeel biedt warme zorg. We vinden het belangrijk dat bewoners zich veilig en geborgen voelen. Bewoners worden door ons gewaardeerd en gerespecteerd. Iedereen mag zijn en blijven wie hij of zij is. We streven naar “een warm, persoonlijk gevoel van thuis” zonder ‘moeten’, maar waar veel ‘kan’.

Het (para) medische aanbod: op de afdeling geven we alle zorg die in een verpleeghuis geboden wordt. Dat wil zeggen dat de fysiotherapeut, de specialist oudergeneeskunde, de psycholoog, de logopedist, ergotherapeut en bijvoorbeeld een diëtist ingezet worden. De specialist oudergeneeskunde heeft de eindverantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling. Minimaal eenmaal per week bezoekt de arts de afdeling en deze is 24 uur per dag oproepbaar.