Indicatie en Wlz

Indicatie

Heb ik een indicatie nodig? Voor veel zorg van Vredenoord en voor verblijf in een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u aanspraak kunt maken op Wlz-zorg, welke hulp u nodig heeft, hoeveel en hoe lang. Bij het wonen in een verpleeghuisafdeling waar psychogeriatrische zorg wordt geboden, is ook een WZD-verklaring nodig. Uw huisarts kan u hepen bij het aanvragen van deze indicaties, of vraag ze zelf aan op www.ciz.nl.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met onze Zorgbemiddelaar of belt u naar 030 – 6931665.

Wlz

Wat is Wlz? Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg zijn alle Nederlanders automatisch verzekerd door de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz dekt ook de medische kosten die
niet onder de zorgverzekering vallen.

Lees meer over de Wlz op www.ciz.nl en klik hier voor de brochure Uw zorg in een Wlz-instelling.