Raad van bestuur

De heer C.A. Quak

Bestuurder

 

Raad van toezicht

Mailadres: raadvantoezicht@vredenoord.nl

De heer A.J. van Es

Voorzitter

Portefeuille Financiën

De heer R.T. Mudde

Vice voorzitter

Portefeuille Governance en Organisatie-ontwikkeling

De heer B. van den Dolder

Lid

Portefeuille Financiën

Mevr. I. Bergstein-Poot

Lid

Portefeuille Kwaliteit, Zorg en Veiligheid

Mevr. H.G. Kosian

Lid

Portefeuille Kwaliteit, Zorg en Veiligheid