Het warme en persoonlijke gevoel van thuis!

Welkom bij Landelijke stichting Vredenoord of zoals wij onszelf noemen: Woonzorgcentrum Vredenoord.

Vredenoord is een christelijke organisatie waar cliënten zich thuis voelen, waar ruimte is voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, waar de vraag van de cliënt het uitgangspunt is.

Vredenoord verzorgt arrangementen op maat; combinatiearrangementen van overheids-gefinancierde zorg met particuliere zorg behoren tot de mogelijkheden. 

Ouderen beleven bij ons het warme, persoonlijke gevoel van ’thuis’. Niet iedereen kan zelfstandig thuis blijven wonen. Vredenoord biedt daarom zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we het ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. Heeft u interesse, klik op deze flyer Interesse in Vredenoord 2021.

Missie

Vredenoord biedt een woonomgeving waarbinnen welzijn en zorg aansluiten bij de individuele behoeften van de cliënten. Dit wordt geboden vanuit een protestants-christelijke grondslag en in het bijzonder vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevendedags Adventisten.

Visie

Welzijn en zorg worden geboden vanuit inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat de cliënten hun leven kunnen voortzetten zoals zij dat gewend zijn.

Kernwaarden

Kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan ons gezicht als organisatie. Vredenoord hanteert een drietal kernwaarden: Professioneel, Gastvrij, Betrokken.

Christelijke sfeer

De Landelijke Stichting Vredenoord is een christelijke stichting. In het bijzonder is de levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten de grondslag. Vredenoord kent als belangrijkste doelgroep de ouderen van de kerkelijke gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten uit heel Nederland. Maar we verwachten niet dat al onze cliënten gelovig zijn. Iedereen die zicht bij ons thuis voelt, is van harte welkom.

We laten ons inspireren door Gods woord. Wij geloven dat God ons liefheeft; Vanuit die overtuiging willen wij onze cliënten de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Een goede zorg betekent een respectvolle relatie tussen mensen. ‘Wie je bent voor een ander’ is in Vredenoord belangrijker dan ‘wat je doet’.

Voor uitgebreide informatie over onze identiteit klik op onderstaande button