Het warme en persoonlijke gevoel van thuis!

Welkom bij Landelijke stichting Vredenoord of zoals wij onszelf noemen: Woonzorgcentrum Vredenoord.

Vredenoord is een christelijke organisatie waar cliënten zich thuis voelen, waar ruimte is voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, waar de vraag van de cliënt het uitgangspunt is.

Vredenoord verzorgt arrangementen op maat; combinatiearrangementen van overheids-gefinancierde zorg met particuliere zorg behoren tot de mogelijkheden. 

Ouderen beleven bij ons het warme, persoonlijke gevoel van ’thuis’. Niet iedereen kan zelfstandig thuis blijven wonen. Vredenoord biedt daarom zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we het ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. Heeft u interesse, klik op deze flyer Interesse in Vredenoord.

Missie

Vredenoord biedt een prettige woon- en werkomgeving waarin ouderen professioneel worden ondersteund in nauwe samen-werking met bestaand netwerk en vrijwilligers om zijn /haar leven te leiden zoals op dat moment gewenst is. In de kleine samenleving van Vredenoord kunnen de bewoners elkaar in- en buiten hun eigen appartement ontmoeten. Dit wordt geboden vanuit een protestants-christelijke grondslag en in het bijzonder vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevendedags Adventisten.

Visie

Welzijn en zorg worden geboden vanuit authenticiteit en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de bewoners zoveel mogelijk kunnen leven op de manier die past bij de behoefte van dat moment.

Kernwaarden

Kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan ons gericht als organisatie. Vredenoord hanteert een drietal kernwaarden: Wij bieden geborgenheid, wij zoeken verbinding, wij zijn professioneel.

Christelijke sfeer

De Landelijke Stichting Vredenoord is een christelijke stichting. In het bijzonder is de levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten de grondslag. Vredenoord kent als belangrijkste doelgroep de ouderen van de kerkelijke gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten uit heel Nederland. Maar we verwachten niet dat al onze cliënten gelovig zijn. Iedereen die zicht bij ons thuis voelt, is van harte welkom.

We laten ons inspireren door Gods woord. Wij geloven dat God ons liefheeft; Vanuit die overtuiging willen wij onze cliënten de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Een goede zorg betekent een respectvolle relatie tussen mensen. ‘Wie je bent voor een ander’ is in Vredenoord belangrijker dan ‘wat je doet’. Voor uitgebreide informatie over onze identiteit, klik op onderstaande button.