Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die informeel, langdurig en vrijwillig wordt gegeven. Zorgt u voor uw partner, kind, ouder, een ander familielid, vriend, vrienden of buur, die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is, dan bent u Mantelzorger.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Wij hechten in Vredenoord veel waarde aan de rol van de mantelzorger. Omdat Vredenoord ook een landelijke functie heeft, speelt de mantelzorger een belangrijke rol. Een relatief groot aantal cliënten heeft bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie op afstand, niet alleen aan de andere kant van het land maar geregeld ook in het buitenland. Dit maakt de invulling van de rol van mantelzorg per cliënt zeer verschillend. Wij gaan graag in overleg met u over wat u nog wilt en kunt betekenen voor onze cliënt.

Wanneer u als mantelzorger behoefte hebt aan hulp en informatie, dan kunt u daarvoor terecht bij onze Zorgbemiddelaar. Zij geeft informatie en advies en wijst eventueel de weg naar de juiste instanties.

Mantelzorgbeleid

Vredenoord kan niet zonder haar vrijwilligers en de mantelzorgers.

Mantelzorg is zorg die gegeven wordt door de naasten van de bewoners, bijvoorbeeld familie, buren of vrienden. Deze zorg wordt ook wel informele zorg genoemd.

Mantelzorgbeleid heeft als doelstelling het ondersteunen van mantelzorgers en daarmee van de bewoners. Een goede relatie tussen bewoner, mantelzorger en medewerker heeft een positieve invloed op het welzijn van de bewoner.

Wij hechten veel waarde aan de rol van de mantelzorgers. De mantelzorger is altijd van harte welkom in Vredenoord. De rol van de mantelzorger kan zeer divers zijn: om de bewoner te bezoeken, maar ook om deze waar nodig te ondersteunen. Dit kan gaan om begeleiden van een ziekenhuisbezoek, maar ook om hulp bij het boodschappen doen, hulp bij eten en drinken, wandelen et cetera. Vaak is de mantelzorger zeer betrokken bij het welzijn van de bewoner en de concrete invulling daarvan.

Elke bewoner heeft een verantwoordelijk verzorgende. Deze verzorgende is contactpersoon voor de bewoners en diens mantelzorger. De verzorgende heeft regelmatig contact met de mantelzorger: de mate waarin hangt mede af van de rol die de mantelzorger heeft in de zorg en het leven van de cliënt.

De mantelzorg maakt onderdeel uit van het Zorgleefplan. Op de psycho-geriatrische afdeling is de vertegenwoordiger van de bewoner (vaak ook de mantelzorger) ook vaste (uitgenodigde) deelnemer bij de halfjaarlijkse zorgleefplanbespreking met het zorgteam. Bij de andere bewoners hangt dit af van de rol die de bewoner in dit proces zelf nog kan vervullen. Klik hier voor ons Mantelzorgbeleid.