Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Vragen en klachten over onvrijwillige zorg

Iedere bewoner/cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem. Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij Vredenoord, behandelt uw vraag of klacht over de Wzd vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe Wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: ‘Nee, tenzij…’. Beslissingen over de zorg waar u het niet mee eens bent, mogen we alleen nemen als het echt niet anders kan en nadat we alle alternatieven hebben onderzocht.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Luisteren naar uw verhaal
  • Helpen om uw vraag of klacht te verhelderen en zo nodig doorverwijzen
  • Informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd
  • Helpen uw vraag te beantwoorden c.q.. uw klacht op te lossen
  • Ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken over uw klacht