Wonen met het warme,
persoonlijke gevoel van thuis!

Het is nergens zo fijn wonen als thuis! Toch komt het soms zover dat u, of uw familieleden, niet langer meer thuis kan/kunnen blijven wonen en verhuizing naar een aanleunwoning, serviceflat of zelfs verzorgings- of verpleeghuis onvermijdelijk wordt.
Wij willen onze uiterste best doen om u, of uw familielid, ook na verhuizing naar Vredenoord dat “warme persoonlijke gevoel van thuis” te geven.

Thuis is waar dingen gaan zoals u dat gewend bent. We willen daarom graag van u horen op welke manier u uw leven tot de verhuizing hebt geleefd en deze afspraken leggen wij vast. Samen met u en uw familieleden zoeken we naar mogelijkheden om dit leven zo veel mogelijk en gewenst vast te houden.

Wonen met het warme persoonlijke gevoel van thuis betekent wonen zoals u thuis gewend bent. Dat betekent dat u uw dierbare spullen graag om u heen heeft. U kunt die natuurlijk mee nemen om uw appartement een vertrouwde sfeer te geven.

De ouderenzorg in Nederland gaat ingrijpend veranderen. Omdat de overheid wil dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, wordt verzorgingshuiszorg niet langer vergoed. Vredenoord maakt het mogelijk dat u toch bij ons kunt wonen. We noemen dat Zorgwonen. Deze vorm van wonen en zorg biedt zorgbehoevende ouderen de mogelijkheid om te wonen met de noodzakelijke zorg in een veilige, beschermde omgeving.

Bij Vredenoord kunt u wonen in onze zorg- of verpleeghuis appartementen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een zorgappartement, dan kunt contact met onze Zorgconsulent opnemen of bellen naar 030-6931665.

Klik hier voor de brochure Uw zorg in een Wlz-instelling.