Onze identiteit

Schermafbeelding 2021-02-25 om 11.15.31

Hoofd, Hart en Handen

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (dat is de officiële naam, maar ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw. In de loop van anderhalve eeuw is de kerk gegroeid tot een wereldwijde beweging die in 204 landen is gevestigd. Ten minste 20 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als Adventist. Dat aantal blijft groeien; jaarlijks treden nu meer dan 1 miljoen nieuwe leden toe.

  • De Bijbel als richtlijn voor het leven: Zevende-dags Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft hen richting geven.
  • Overeenkomsten: in hun geloofsopvatting hebben zij veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij het brandpunt. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het Adventisme.
  • De naam van de kerk: er zijn twee kenmerken verwoord, de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent). Zevende-dags adventisten vieren de zaterdag ( de Bijbelse “sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als hun wekelijkse rustdag. De wederkomst van Christus, en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.
  • Wereldwijd onderwijs: de kerk heeft ook een netwerk van onderwijsinstellingen-van het laagste tot het hoogste niveau. Onder de in totaal 5850 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op HBO en universitair onderwijs. De christelijke basisschool “Oud Zandbergen” in Huis ter Heide (Utr.) met ongeveer 250 leerlingen is zeer populair bij ouders in de wijde omgeving van Zeist.
  • Wereldwijde ontwikkelingssamenwerking: ADRA (Adventist Development and Relief Agency) is de humanitaire arm van de kerk. Er zijn nu vestigingen in 123 landen, waaronder Nederland. Met een “jaaromzet” (wereldwijd) van 150 miljoen euro is ADRA een van de grotere christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.
  • Wereldwijde gezondheidszorg: Zevende-dags Adventisten geloven dat godsdienst niet alleen te maken heeft met geestelijke gezondheid, maar dat de Bijbel ons ook handreikingen biedt voor onze lichamelijke en emotionele gezondheid. In de loop van de nog korte geschiedenis is een aanzienlijk netwerk opgebouwd van instellingen voor gezondheidszorg. Rond tien miljoen patiënten en cliënten maken jaarlijks gebruik van de diensten van meer dan 600 ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen in zowel de “eerste” als de “derde” wereld, variërend van kleine klinieken in het tropisch oerwoud tot ultramoderne ziekenhuizen met een reeks van specialismen.
  • Wat wij geloven: Adventisten benadrukken dat “geloven” te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit. Hiermee willen wij onze holistische visie op de mens benadrukken.