Terug naar Zorg

Zorgprofielen

Zorgprofielen

Een zorgprofiel is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft.

Om in Woonzorgcentrum Vredenoord te komen wonen is voor de de meeste cliënten een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg  (CIZ) geeft deze indicatie af, zij stelt vast hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. De benodigde zorg wordt uitgedrukt in een Zorgprofiel.

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt de volgende zorgprofielen aan:

  • Zorgprofiel 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • Zorgprofiel 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Dit is voor dementerende ouderen en kan eventueel nog in een verzorgingshuis maar meestal wel op een verpleegunit.
  • Zorgprofiel 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.

Ter geruststelling: dit geldt NIET voor bewoners met een ZZP 1, 2 en 3 die al in het verzorgingshuis wonen of voor wie al voor 2013/2014 een indicatie is afgegeven. Deze blijft wel geldig. U behoudt uw recht.

Gelukkig kunt u ook in Woonzorgcentrum Vredenoord komen wonen, ook als u geen Zorgprofiel indicatie heeft! U kunt een appartement bij ons huren met of zonder ‘zorg aan huis’. U kunt contact opnemen met onze Zorgconsulent.

Voor een volledig overzicht zie de website Overheid.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/zorg/zorgzwaartepakketten/