Terug naar Zorg

Zorg en ondersteuning

Medewerkers staan 24 uur voor u klaar om zorg en ondersteuning te bieden. Dit kan zowel op lichamelijk of psychisch gebied zijn. Samen met u wordt gekeken, wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat samen het beste kunnen doen. De vragen kunnen variëren van huishoudelijke hulp tot professionele zorg en verpleging. Met als doel dat u zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en leven.

De huisarts blijft uw behandelend arts en u maakt gebruik van de eerstelijns paramedici  (b.v. fysiotherapeut, diëtiste, logopediste).

De indicatie van de CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geldt hierbij als uitgangspunt. In Vredenoord bieden wij zorg met een Zorgprofiel (ZZP) 4 t/m 6.

Graag bespreekt onze Zorgconsulent de mogelijkheden voor wonen met zorg met u in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek krijgt u alles te horen over de keuzemogelijkheden en de financiële kanten. Neem contact op met onze Zorgconsulent of bel naar 030-6931665.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/zorg/zorg-en-ondersteuning/