Terug naar Verpleeghuiszorg

Muziek op Maat

Muziek op Maat geeft mede uitdrukking aan de persoonlijke invulling van de wijze van zorgverlening van Vredenoord, zoals in onze zorgvisie is verwoord.
Door Muziek op Maat toe te passen in Vredenoord kan muziek resoneren door de gehele organisatie. Muziek op Maat bevordert zowel de levenskwaliteit van onze bewoners als de vitaliteit van onze organisatie.
Muziek is een verbindend element tussen bewoners, hun directe familie en vrienden, alle medewerkers van het zorgcentrum.

Muziek op Maat houdt zich bezig met het toepassen van voorkeursmuziek en stilte tijdens zorgmomenten zoals aankleden, eten en dergelijke en verder tijdens activiteiten. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met de muziek- en stiltevoorkeur tijdens activiteiten, in de hal en in de huiskamers. Om deze reden zijn er vragenlijsten om de voorkeur van elke nieuwe bewoner aan te geven.
U kunt deze vragenlijsten opvragen bij h.roerig@vredenoord.nl
Voor bewoners die niet of moeilijk kunnen aangeven wat hun muziekvoorkeur is wordt met hulp van hun familie een persoonlijk muziekadvies geschreven.
Het personeel van Vredenoord helpt op de eigen kamer van de bewoner de geluidsapparatuur te bedienen wanneer deze dat niet meer zelf kan.

Waarom is muziek op maat belangrijk?
Met name dementerende ouderen zijn vaak niet meer in staat verbaal aan te geven wat hun voorkeur is. Daarom is het zaak goed te weten welke muziek iemand fijn vindt. In onderstaande artikelen kunt u hier meer over lezen.

Bijlagen:
DENKBEELD werken met een individueel muziekadvies
DENKBEELD werken met muziek in de psychogeriatrie

Wanneer u nog meer informatie wilt, kunt u de boeken lezen over Muziek op Maat.
Deze zijn te bestellen op de site www.muziekopmaat.net

Docente Monique de Langen

Docente Monique de Langen

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/zorg/verpleeghuiszorg/muziek-op-maat/