Terug naar Zorg

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd als de zorg thuis te complex geworden is en een verblijf in een verpleeghuis de beste oplossing is. Binnen Vredenoord zijn verzorgenden en verpleegkundigen 24 uur per dag aanwezig. Bij verpleeghuiszorg is naast de indicatie ‘verblijf’ ook de indicatie ‘behandeling’ noodzakelijk.

Voor het professioneel aanbieden van deze behandeling zijn artsen en paramedici, zoals fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en een muziektherapeut beschikbaar. De specialist ouderengeneeskundige wordt uw behandelend arts in plaats van de huisarts; hij werkt samen met paramedici binnen een behandelteam.

Soms is de complexe zorg, die in het verpleeghuis geboden kan worden noodzakelijk vanwege een lichamelijke beperking, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding, maar soms kan dementie centraal staan als probleem. Deze laatste groep cliënten krijgen zorg op een speciaal ingerichte psychogeriatrische afdeling van ons woonzorgcentrum. Hiervoor heeft u een BOPZ verklaring nodig.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/zorg/verpleeghuiszorg/