Terug naar Zorg

Palliatieve zorg

Zorg rond het levenseinde
(palliatieve/terminale zorg)

Mensen tijdens de laatste fase van hun leven op aarde verlangen naar een veilige en vertrouwde omgeving. Bij ons worden cliënten verpleegd en begeleid in een omgeving waar de Bijbel als Gods Woord leidend is voor de zorgverlening. Waar ziekte niet meer te genezen is, komt palliatieve zorg op de voorgrond te staan. Dat betekent dat medewerkers zich tot het uiterste inspannen om het leven dragelijk te houden door optimale symptoom- en pijnbestrijding. Uitgangspunt hierbij is steeds de vraag van de individuele cliënt.
We staan klaar met zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de familie.

In Vredenoord wordt tegen de achtergrond van onze mensvisie geen actieve levensbeëindiging toegepast. Anderzijds vinden er geen door de cliënt ongewenste levensverlengende handelingen plaats. Indien een cliënt uitdrukkelijk voor actieve levensbeëindiging kiest, dan wordt hij verzocht dit met zijn eigen huisarts te regelen, buiten de medewerkers van Vredenoord om.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/zorg/palliatieve-zorg/