Terug naar Wonen en dementie

Veilig wonen

Onze afdeling de Parelhof is bestemd voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. De bewoner is matig of gevorderd dementerend. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft na onderzoek vastgesteld dat men niet meer zelfstandig kan wonen en dat opname op een veilige afdeling nodig is. Daarvoor is een zogenaamde WZD-verklaring nodig. De afdeling is ter bescherming van de cliënten gesloten. Dat betekent dat men alleen met een in te toetsen code bij de deuren de afdeling kan verlaten.

Iedere cliënt heeft een eigen kamer, douche en toilet. Het personeel biedt warme zorg. We vinden het belangrijk dat bewoners zich veilig en geborgen voelen. Bewoners worden door ons gewaardeerd en gerespecteerd. Iedereen mag zijn en blijven wie hij of zij is. We streven naar een “warm, persoonlijk gevoel van thuis” zonder ‘moeten’, maar waar veel ‘kan’.

Het (para) medische aanbod: op de afdeling geven we alle zorg die in een verpleeghuis geboden wordt. Dat wil zeggen dat de fysiotherapeut, de specialist oudergeneeskunde, de psycholoog, de logopedist, ergotherapeut en bijvoorbeeld de diëtiste ingezet worden. De specialist oudergeneeskunde heeft de eindverantwoordelijkheid voor de zorg en de behandeling. Minimaal eenmaal per week bezoekt de arts de afdeling en deze is 24 uur per dag oproepbaar.

Bezoeken?

Wanneer u uw familielid wilt aanmelden of als uw familielid al op de wachtlijst staat voor een plaats op de Parelhof, kunnen u en degene die (mogelijk) bij ons komt wonen, altijd een bezoek brengen.

Neem contact op met onze Zorgconsulent  via tel. 030-6931665 of middels het contactformulier. Of het nu gaat om uw vraag over wonen, zorg of het aanvragen van een indicatie of een vergoeding. Onze Zorgconsulent helpt u graag verder.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/wonen/wonen-zorg-en-service/wonen-en-dementie/veilig-wonen/