Terug naar Vrienden

Wilt u ons steunen?

Bent u geïnteresseerd in en geïnspireerd door de manier waarop wonen, zorgen en leven in Vredenoord wordt vormgegeven, dan nodigen wij u uit een bijdrage te leveren. Dit kan door een gift, legaat of andersoortige bijdrage. Er zijn zo nog zo veel meer instructieve middelen voor dementerende ouderen dan de Tovertafel en de BeleefTV die we inmiddels door uw giften hebben mogen aanschaffen. 

Indien u ook geld wilt doneren dan kan dit via onze Stichting Vrienden van Vredenoord, Huis ter Heide, bankrekeningnummer NL57 ABNA 0848783581.

Uw schenking is aftrekbaar van de belasting.

U maakt de dag zinvoller voor deze bewoners.

Ook wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan die activiteiten van Vredenoord die openstaan voor niet-cliënten van Vredenoord, deze activiteiten vindt u ook op onze website onder ons “lopende nieuws” op de homepage. Denk bijvoorbeeld aan de concerten en theatervoorstellingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/vrienden/wilt-u-helpen/