Terug naar Vrienden

Wensen van Vredenoord

Wensen van Vredenoord

Woonzorgcentrum Vredenoord is er van overtuigd dat er ook voor bewoners van Vredenoord nog winst te behalen is op het terrein van zelfredzaamheid, mobiliteit en kwaliteit van leven. Met name door inzet van preventieve maatregelen om fysieke en mentale problemen te voorkomen.

Vredenoord ziet een taak in het creëren van een aanbod van gezondheidsbevorderende interventies en het begeleiden van bewoners in het maken van (andere) keuzes. De doelstelling is tweeledig:

  • Kwaliteit van leven behouden en verhogen door te streven naar ‘gezonder ouder worden’.
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid verhogen zodat de bewoner langer zonder of met minder zorg kan leven.

Vredenoord wil een breed aanbod ontwikkelen op het gebied van beweging. De laatste jaren zijn er, in aansluiting op de wensen van bewoners, nieuwe activiteiten ontwikkeld en zijn medewerkers opgeleid om deze bewegingsactiviteiten vorm te geven. Bewoners kunnen deelnemen aan de volgende wekelijkse activiteiten:

  • Meer Bewegen Voor Ouderen
  • Koersbal, kegelen en sjoelen
  • Wandelgroep
  • Volksdansen en rolstoeldansen
  • Fietsen (met een duofiets)

Fondsen zijn nodig voor het aanbrengen van een bewegingstraject in huis. Dit houdt in dat bewegingsapparaten in het hele gebouw aanwezig zijn, men hoeft hier voor niet buiten Vredenoord om actief te blijven.  Bewoners, alleen en in hun eigen tijd en tempo kunnen hierdoor actief blijven; bewoners kunnen ook onder begeleiding van familieleden en/of vrijwilligers deze ‘trimbaan’ doorlopen. Deze bewegingsapparaten zijn ook leverbaar voor gebruik in de tuin; met goed weer is de frisse lucht nog een extra bonus. De aanschaf van de duofiets hebben we in 2014 kunnen realiseren door giften van onze “Vrienden”. Onze bewoners zijn hier erg blij mee. Voor het realiseren van een binnentrimbaan voor ouderen zoeken we sponsoren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/vrienden/wensen-van-vredenoord-2014/