Terug naar Vrienden

Doelstelling

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het mogelijk maken van voorzieningen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van de bewoners van Woonzorgcentrum Vredenoord. Het veraangenamen van het woon- en leefklimaat voor wonen, zorg en welzijn in Vredenoord. De stichting wil haar doel onder meer bereiken door het verlenen van medewerking – praktisch of financieel – aan activiteiten gericht op het welbevinden van de bewoners.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar hebben in de afgelopen jaren geen aanspraak hierop gedaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/vrienden/doelstelling-en-beleid/