Vrienden

Stichting Vrienden van Vredenoord

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt wonen, zorg en welzijn vanuit een levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten waarbij het unieke en de eenheid van de mens centraal staat. Omdat Vredenoord een landelijke functie heeft is de functie van de mantelzorger en vrijwilliger belangrijk. Een relatief groot aantal bewoners heeft bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie op (grote) afstand, niet alleen aan de andere kant van het land maar geregeld ook in het buitenland. Dit maakt de invulling van de rol van mantelzorg per bewoner zeer verschillend en de rol van een vrijwilliger in de buurt van groot belang.

Goede zorg is belangrijk, maar onze cliënten kunnen ook zo genieten van uitstapjes, een rit op een duofiets, kunstwerk aan de muur of muziekinstallaties in de gezamenlijke huiskamers. Deze aanvullingen horen niet in de basiszorg; de reguliere financiële stroom voor de zorg voor ouderen (Wlz) is niet toereikend om het brede palet van zorg en zingeving in Vredenoord te dragen. De vrienden van Vredenoord zetten zich ook in om deze extraatjes mogelijk te maken.
Neemt u contact op als u geïnteresseerd bent en mee wilt helpen.                                                                           Tel.nr. 030-69 316 65.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/vrienden/