Terug naar Medezeggenschap

Ondernemingsraad (OR)

Vredenoord is een organisatie met ruim 160 medewerkers. De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.

  • De Ondernemingsraad heeft structureel maandelijks overleg met de directeur/bestuurder over het organisatie- en medewerkersbeleid. Samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen en respect.
  • De Ondernemingsraad heeft als doel om op een participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang.
  • De Ondernemingsraad is een (zelfstandig) orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen Vredenoord.
  • De Ondernemingsraad heeft de taak het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen door het plegen van overleg met de Raad van bestuur en het vertegenwoordigen van de medewerkers.
  • De ondernemingsraad laat zich bij de invulling van deze taak in sterke mate leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/raden/ondernemingsraad-or/