Terug naar Medezeggenschap

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad, samengesteld uit cliënten, familieleden en relaties van cliënten,  behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun vertegenwoordigers. De Cliëntenraad weet wat er leeft onder cliënten. Door goed overleg te voeren met de Cliëntenraad, kan Vredenoord meer rekening houden met de wensen en behoeften aan cliënten. Door de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden gekregen. In de Cliëntenraad praten en denken cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten mee over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het bestuur van Vredenoord over alle aspecten van de zorgverlening.

  • De Cliëntenraad heeft een toetsende en controlerende taak over het beleid van Vredenoord.
  • De Cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op belangrijke zaken die cliënten aangaan.
  • De Cliëntenraad onderhoudt een netwerk van relatie, zowel intern als extern met cliënten en cliëntenorganisaties.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen per mail met de voorzitter of de secretaris.

Informatie

Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van de rijksoverheid, op de website van Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)  en Landelijk Steunpunt Medezeggenschapsraden (LSR) 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/raden/clientenraad/