Terug naar Medezeggenschap

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad, samengesteld uit cliënten, familieleden en relaties van cliënten,  behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun vertegenwoordigers. De Cliëntenraad weet wat er leeft onder cliënten. Door goed overleg te voeren met de Cliëntenraad, kan Vredenoord meer rekening houden met de wensen en behoeften aan cliënten. Door de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden gekregen. In de Cliëntenraad praten en denken cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten mee over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het bestuur van Vredenoord over alle aspecten van de zorgverlening.

  • De Cliëntenraad heeft een toetsende en controlerende taak over het beleid van Vredenoord.
  • De Cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op belangrijke zaken die cliënten aangaan.
  • De Cliëntenraad onderhoudt een netwerk van relatie, zowel intern als extern met cliënten en cliëntenorganisaties.

Informatie

Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van de rijksoverheid, op de website van Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)  en Landelijk Steunpunt Medezeggenschapsraden (LSR) 

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad van Vredenoord?

Neemt u dan contact op met Vredenoord 030-6931665,
of met het onderstaande contactformulier

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”5″]

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/raden/clientenraad/