Terug naar Wie zijn wij

Visie

Vredenoord is een organisatie die – geïnspireerd door Gods woord – wonen, zorg, behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben.

We geloven in het unieke en de eenheid van de mens. Wij gaan uit van de cliënt als individu, er wordt aansluiting gezocht bij de levensgeschiedenis zowel als bij de huidige omstandigheden van de cliënt. Goede zorg kijkt niet naar één facet van het leven. Het gaat om lichamelijk en mentaal welbevinden, om woon- en leefomstandigheden, om sociaal welzijn, zingeving en spiritualiteit.

Vredenoord wil dat de cliënt de regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Wij stimuleren mensen elkaar te ontmoeten en aandacht voor de ander te hebben. Klik hier voor onze Identiteit, missie, visie, kernwaarden en motto.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/onze-visie/