Terug naar Wie zijn wij

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Vredenoord biedt een woonomgeving waarbinnen welzijn en zorg aansluiten bij de individuele behoeften van de clienten. Dit wordt geboden vanuit een protestants-christelijke grondslag en in het bijzonder vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevendedags Adventisten.

Visie

Welzijn en zorg worden geboden vanuit inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat de clienten hun leven kunnen voortzetten zoals zij dat gewend zijn.

Kernwaarden

Kernwaarden geven richting aan ons persoonlijk gedrag, ons samenwerken en aan ons gezicht als organisatie. Vredenoord hanteert een drietal kernwaarden:

– Professioneel

– Gastvrij

– Betrokken

motto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/onze-missie/