Terug naar Wie zijn wij

Missie

Ouderen kunnen bij ons zelfstandig wonen en de regie voeren over hun eigen leven of beschermd wonen met ondersteuning en zorg. We willen het leven van onze cliënten comfortabel en gemakkelijker maken Dat doen we door een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn aan te bieden. Het gaat daarbij om relaties tussen mensen die iets voor elkaar betekenen. Ouderen zijn bij ons welkom tot aan hun levenseinde.

Vredenoord biedt daarvoor:

  • Passende huisvesting
  • Professionele zorg
  • Aanvullende dienstverlening
  • Zingeving

De cliënt treft een warme, persoonlijke en gemoedelijke sfeer aan in Vredenoord. Betrokken medewerkers en vrijwilligers staan op een deskundige wijze voor hen klaar en hebben oog voor het totale welzijn. De cliënt voelt zich niet alleen beschermd maar ook uitgedaagd om de regie in eigen hand te houden.

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt wonen, zorg en welzijn die aansluit bij de vragen en wensen van haar bewoners. Deze zorg wordt geboden vanuit een protestants christelijke grondslag en in het bijzonder vanuit de levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.

Vredenoord kent als doelgroep ouderen van de kerkelijke gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten uit heel Nederland en ouderen die zich aangesproken voelen door of respect hebben voor de normen en waarden die voortkomen uit deze levenswijze.

Vredenoord is ook gastvrij en dienstverlenend voor ouderen in de directe woonomgeving (Huis ter Heide, Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin). Klik hier voor onze Identiteit, missie, visie, kernwaarden en motto.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/onze-missie/