Terug naar Mantelzorg

Mantelzorgbeleid Vredenoord

Vredenoord kan niet zonder haar vrijwilligers en de mantelzorgers

Mantelzorg is zorg die gegeven wordt door de naasten van de bewoners, bijvoorbeeld familie, buren of vrienden. Deze zorg wordt ook wel informele zorg genoemd.

Mantelzorgbeleid heeft als doelstelling het ondersteunen van mantelzorgers en daarmee van de bewoners. Een goede relatie tussen bewoner, mantelzorger en medewerker heeft een positieve invloed op het welzijn van de bewoner.

Wij hechten veel waarde aan de rol van de mantelzorgers. De mantelzorger is altijd van harte welkom in Vredenoord. De rol van de mantelzorger kan zeer divers zijn: om de bewoner te bezoeken, maar ook om deze waar nodig te ondersteunen. Dit kan gaan om begeleiden van een ziekenhuisbezoek, maar ook om hulp bij het boodschappen doen, hulp bij eten en drinken, wandelen et cetera. Vaak is de mantelzorger zeer betrokken bij het welzijn van de bewoner en de concrete invulling daarvan.

Elke bewoner heeft een verantwoordelijk verzorgende. Deze verzorgende is contactpersoon voor de bewoners en diens mantelzorger. De verzorgende heeft regelmatig contact met de mantelzorger: de mate waarin hangt mede af van de rol die de mantelzorger heeft in de zorg en het leven van de cliënt.

Omdat Vredenoord ook een landelijke functie heeft als centrum voor de leden van de Adventkerk is de functie van de mantelzorger belangrijk. Een relatief groot aantal bewoners heeft bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie op (grote) afstand, niet alleen aan de andere kant van het land maar geregeld ook in het buitenland. Dit maakt de invulling van de rol van mantelzorg per bewoner zeer verschillend. In veel gevallen is de mantelzorger ook de wettelijk vertegenwoordiger van een bewoner.

De mantelzorg maakt onderdeel uit van het Zorgleefplan. Op de psycho-geriatrische afdeling is de vertegenwoordiger van de bewoner (vaak ook de mantelzorger) ook vaste (uitgenodigde) deelnemer bij de halfjaarlijkse zorgleefplanbespreking met het zorgteam. Bij de andere bewoners hangt dit af van de rol die de bewoner in dit proces zelf nog kan vervullen. Klik hier  voor ons Mantelzorgbeleid.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/mantelzorg-en-vrijwilligers/mantelzorgbeleid-vredenoord/