Terug naar Wie zijn wij

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die informeel, langdurig en vrijwillig wordt gegeven. Zorgt u voor uw partner, kind, ouder, een ander familielid, vriend, vrienden of buur, die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is, dan bent u Mantelzorger.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Wij hechten in Vredenoord veel waarde aan de rol van de mantelzorger. Omdat Vredenoord ook een landelijke functie heeft, speelt de mantelzorger een belangrijke rol. Een relatief groot aantal cliënten heeft bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie op afstand, niet alleen aan de andere kant van het land maar geregeld ook in het buitenland. Dit maakt de invulling van de rol van mantelzorg per cliënt zeer verschillend.  Wij gaan graag in overleg met u over wat u nog wilt en kunt betekenen voor onze cliënt.

Wanneer u als mantelzorger behoefte hebt aan hulp en informatie, dan kunt u daarvoor terecht bij onze Zorgbemiddelaar. Zij geeft informatie en advies en wijst eventueel de weg naar de juiste instanties. Ook kunt u bij de Zorgconsulent terecht als u gewoon eens even van u af wilt praten.

Hier treft u het mantelzorgbeleid van Vredenoord aan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/mantelzorg-en-vrijwilligers/