Terug naar Wie zijn wij

Kwaliteit

Ons doel is in de eerste plaats de kwaliteit van leven van onze cliënten te waarborgen. Zorgen voor mensen is een grote verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze zorg heeft dan ook altijd onze aandacht.

HKZ-logo

Voor borging en verbetering van kwaliteit heeft Woonzorgcentrum Vredenoord de keuze gemaakt voor HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitssysteem Zorg-sector). De HKZ is het kwaliteitsysteem dat helpt te sturen op de normen voor verantwoorde zorg en dus te sturen op de prestaties. Om te voldoen aan de behoeften en wensen van clienten zijn er landelijke basiskwaliteitscriteria geformuleerd. Eens per jaar wordt er een landelijke meting verricht op zorginhoudelijke veiligheid en eens per twee jaar wordt de CQ-index uitgevoerd. Dit is een waarderingsonderzoek. Bekijk de kwaliteitskaarten op kiesbeter.nl. Daarnaast worden er intern kwaliteitstoetsingen verricht. In 2014 is er een Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder extra-murale cliënten. Zie hier de conclusie van dit CTO (Cliënttevredenheidsonderzoek).

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en denkt mee over het beleid. De adviezen van de Cliëntenraad helpen ons om de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de cliënten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/kwaliteit-van-zorg/