Terug naar Wie zijn wij

Kwaliteit

Ons doel is in de eerste plaats de kwaliteit van leven van onze cliënten te waarborgen. Zorgen voor mensen is een grote verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze zorg heeft dan ook altijd onze aandacht.

Om te voldoen aan de behoeften en wensen van cliënten zijn er landelijke basiskwaliteitscriteria geformuleerd. Eens per twee jaar wordt er een landelijke CQ-index uitgevoerd. Dit is een waarderingsonderzoek. Bekijk de kwaliteitskaarten op kiesbeter.nl.

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en denkt mee over het beleid. De adviezen van de Cliëntenraad helpen ons om de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de cliënten.

Kwaliteitsplan Vredenoord 2020 – definitief

Kwaliteitsverslag 2019 – definitief


Kwaliteitsplan Vredenoord 2019-2021 – geactualiseerde versie 11 nov 2019 (002)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/kwaliteit-van-zorg/