Terug naar Wie zijn wij

Klachtenbehandeling

Woonzorgcentrum Vredenoord kent een externe klachtencommissie en een klachtenfunctionaris. Meer over de  klachtenfunctionaris en het melden van klachten leest u in de Folder klachtenfunctionaris – versie 6 juni 2019 en in het Reglement Klachtbehandeling KVVU 2020.

In het Reglement Klachtbehandeling KVVU 2020 kunt de procedure vinden die u kunt volgen wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, al dan niet met de inzet van de klachtenfunctionaris.

Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw informatie alleen om verder te verbeteren. De klachtenfunctionaris is er voor alle bewoners die gebruik maken van de zorgverlening van Woonzorgcentrum Vredenoord.

In het geval u niet tevreden bent over de geboden oplossing kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de raad van bestuur en verzoeken om een uitspraak over de inhoud van uw klacht. Kijkt u op Stroomschema klachtenprocedure;  hoe ga ik met mijn klachten om  en Stroomschema klachtenbehandeling – functies om de procedures te raadplegen.

Continu verbeteren

Woonzorgcentrum Vredenoord vindt het belangrijk haar zorg- en dienstverlening af te stemmen op de wensen van haar bewoners en deze steeds verder te verbeteren. Om dit te realiseren doen we regelmatig onderzoek, verbeteren we onze processen en trainen onze medewerkers. Wij staan open voor uw suggesties.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/klachtenbehandeling/