Terug naar Wie zijn wij

Geschiedenis

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Vredenoord is door de Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk en Woonzorgcentrum Vredenoord een boekje uitgegeven. Deze uitgave – Zestig jaar Vredenoord – is voor € 5,00 plus verzendkosten te verkrijgen bij Woonzorgcentrum Vredenoord.

Scan-2 (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1952 Aankoop van pand en bijbehorende grond van de villa “Vredenoord” aan de Prins Alexanderweg 2 te Huis ter Heide (Utr.)

Eind 1952: de eerste zes bewoners op Vredenoord.

1954 Opening van de nieuwe vleugel.

1956 Aankoop van pand en bijbehorende grond van de Prins Alexanderweg 4 te Huis ter Heide (Utr.)

1957 Bouw van de tussenvleugel

1975-1977 Sloop (in fasen) van het oude, witte, gebouw en nieuwbouw van hoofdgebouw met twee vleugels.

1984 Vredenoord wordt een landelijk verzorgingshuis.

1989 De eerste aanleunwoningen van Intermezzo worden opgeleverd.

1993 Vredenoord wordt een landelijk meerverzorgend instituut.

1996 De tweede fase van de bouw van Intermezzo wordt voltooid.

2000 Meer dan de helft van de bewoners van Vredenoord vindt tijdelijk onderdak in bejaardencentrum De Horst.

2000 Begin van de sloop van Vredenoord.

2003 Het nieuwe gebouw wordt geopend.

2008 Vredenoord krijgt het certificaat HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

2012 Vredenoord viert haar 60-jarig bestaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/geschiedenis-van-vredenoord/