Terug naar Wie zijn wij

Christelijke sfeer

De Landelijke Stichting Vredenoord is een christelijke stichting. In het bijzonder is de levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten de grondslag. Vredenoord kent als belangrijkste doelgroep de ouderen van de kerkelijke gemeenschap van de Zevende-dags Adventisten uit heel Nederland. Maar we verwachten niet dat al onze cliënten gelovig zijn. Iedereen die zich bij ons thuis voelt, is van harte welkom.

We laten ons inspireren door Gods woord. Wij geloven dat God ons liefheeft; vanuit die overtuiging willen wij onze cliënten de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Een goede zorg betekent een respectvolle relatie tussen mensen. ‘Wie je bent voor een ander’ is in Vredenoord belangrijker dan ‘wat je doet’.

Voor uitgebreide informatie over onze identiteit: klik hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/over-vredenoord/christelijke-sfeer/