Kwaliteitscertificaat Improve 360

Vredenoord dient op 31 december gecertificeerd zijn. Het bureau Improve360 zet op een zo simpel mogelijke manier een kwaliteitsconcept in zodat we uiteindelijk het certificaat “Basis op Orde” zullen ontvangen. Als eerste doet Improve360 een audit en na de uitkomst hiervan wordt een team vastgesteld. We zijn hier in september mee gestart. Improve360 biedt Woonzorgcentrum Vredenoord ondersteuning en een praktisch hulpmiddel om kwaliteit vorm te geven, vanuit hun eigen uitgangspunten en drijfveren. De vraag van de mens die het betreft is leidend. De mens die het betreft is de persoon die om welke reden dan ook zorg of ondersteuning nodig heeft. Improve360 nodigt uit tot samenwerking. Er worden regelmatig een aantal gerichte vragen gesteld aan alle betrokkenen. De antwoorden hierop worden op een logische manier verzameld en inzichtelijk gemaakt. Hieruit wordt helder wat goed gaat en wat beter kan. Zodat iedere betrokkene kan doen wat nodig is, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. In de vragen die gesteld worden zitten ook alle eisen en regels die gelden voor de zorg, zodat iedereen zeker weet dat de ‘Basis op Orde’ is en blijft. Zo ontstaat er alle ruimte voor een goede samenwerking met én voor de mens die het betreft. Iedereen levert op een leuke en simpele manier een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit, gewoon in de praktijk van iedere dag. Vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Improve360 zorgt voor richting en houvast, verbetering van kwaliteit wordt hierdoor een logisch gevolg. Als kers op de taart kan een geldig kwaliteitscertificaat uitgegeven worden. Dit certificaat voldoet volledig aan de eisen van de ISO 9001 keurmerk en is o.a. door zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea geaccepteerd als kwaliteitscertificaat.

Als kers op de taart kan een geldig kwaliteitscertificaat uitgegeven worden. Dit certificaat voldoet volledig aan de eisen van de ISO 9001 keurmerk en is o.a. door zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea geaccepteerd als kwaliteitscertificaat.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/kwaliteitscertificaat-improve-360/