Kwaliteitscertificaat Improve 360

Vredenoord dient op 31 december gecertificeerd zijn. Het bureau Improve360 zet op een zo simpel mogelijke manier een kwaliteitsconcept in zodat we uiteindelijk het certificaat “Basis op Orde” zullen ontvangen. Als eerste doet Improve360 een audit en na de uitkomst hiervan wordt een team vastgesteld. We zijn hier in september mee gestart. Improve360 biedt Woonzorgcentrum Vredenoord ondersteuning en een praktisch hulpmiddel om kwaliteit vorm te geven, vanuit hun eigen uitgangspunten en drijfveren. De vraag van de mens die het betreft is leidend. De mens die het betreft is de persoon die om welke reden dan ook zorg of ondersteuning nodig heeft. Improve360 nodigt uit tot samenwerking. Er worden regelmatig een aantal gerichte vragen gesteld aan alle betrokkenen. De antwoorden hierop worden op een logische manier verzameld en inzichtelijk gemaakt. Hieruit wordt helder wat goed gaat en wat beter kan. Zodat iedere betrokkene kan doen wat nodig is, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. In de vragen die gesteld worden zitten ook alle eisen en regels die gelden voor de zorg, zodat iedereen zeker weet dat de ‘Basis op Orde’ is en blijft. Zo ontstaat er alle ruimte voor een goede samenwerking met én voor de mens die het betreft. Iedereen levert op een leuke en simpele manier een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit, gewoon in de praktijk van iedere dag. Vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Improve360 zorgt voor richting en houvast, verbetering van kwaliteit wordt hierdoor een logisch gevolg. Als kers op de taart kan een geldig kwaliteitscertificaat uitgegeven worden. Dit certificaat voldoet volledig aan de eisen van de ISO 9001 keurmerk en is o.a. door zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea geaccepteerd als kwaliteitscertificaat.

Als kers op de taart kan een geldig kwaliteitscertificaat uitgegeven worden. Dit certificaat voldoet volledig aan de eisen van de ISO 9001 keurmerk en is o.a. door zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea geaccepteerd als kwaliteitscertificaat.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/kwaliteitscertificaat-improve-360/

Speeddate 24 september 2019

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/speeddate-verzorgenden/

Bestuurswissel

Jacqueline van Ginneken is begin december 2018 aangetreden als interim bestuurder bij Stichting Vredenoord met als belangrijkste opdracht om de financiële bedrijfsvoering weer op orde te brengen en de ontwikkelplannen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voort te zetten. In de afgelopen zes maanden is er onder leiding van Jacqueline door iedereen in de organisatie hard gewerkt om een aantal belangrijke veranderprocessen door te voeren. De Raad van Toezicht is dan ook blij u te kunnen berichten, dat Vredenoord inmiddels de weg omhoog weer heeft weten te vinden zowel op het gebied van de financiën als op een aantal belangrijke onderdelen van de kwaliteit van zorg. Voor Jacqueline een goed moment om haar bestuurstaken over te dragen aan een nieuwe bestuurder a.i. om Vredenoord na een fase van transitie samen met de Raad van Toezicht, medewerkers en bewoners verder te ontwikkelen op de reeds ingeslagen weg. De Raad van Toezicht is verheugd dat de heer Pleun Eikelboom zich bereid heeft gevonden om zich voor de komende periode als bestuurder voor Vredenoord in te zetten. Pleun is op 17 juni gestart en we wensen de nieuwe bestuurder alle succes!.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/bestuurswissel/

Vacatures

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/vacatures/

Activiteiten bij Vredenoord

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vredenoord.nl/activiteiten-bij-vredenoord/

Load more